Informace o zpracování osobních údajů

Společnost hamham.cz s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávěného zájmu.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost hamham.cz s.r.o., se sídlem Ke Stírce 338/51, 18200 Praha 8, Česká republika, IČO: 27435024, zápis v obchodním rejstříku: C 116289, Městský soud v Praze (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ke Stírce 338/51, 18200 Praha 8, Česká republika, adresa elektronické pošty eshop@hamham.cz, telefon +420 274 860 050

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce či třetí strany k plnění požadavku subjektu na zaslání nabídky, odpověď na dotaz nebo komentář článku, zboží či služby.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let.


Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.